Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25232
Title: Myśl polityczna Solidarności Walczącej w latach 1982–1990. Inspiracje – idee – interakcje
Authors: Brzechczyn, Krzysztof
Editors: Ligarski, Sebastian
Siedziako, Michał
Keywords: Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki
transformacja
antykomunizm
myśl polityczna
historia idei
opozycja polityczna
PRL
solidarność
solidaryzm
komunitaryzm
republikanizm
utopia
socjalizm
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Citation: Sebastian Ligarski, Michał Siedziako (red.) "Solidarność Walcząca 1982–1990: Studia i szkice," Szczecin–Warszawa: IPN 2019, ss. 35-52
Abstract: Celem artykułu jest interpretacja rozwijanego przez Solidarność Walczącą programu politycznego, na który można spojrzeć jako na swoistą radykalizację idei Rzeczpospolitej Samorządnej pierwszej „Solidarności”. Wizja Solidarności Walczącej wykraczała poza ideowe granice nakreślone przez główne nurty filozofii politycznej, do których zaliczyć można komunitaryzm, liberalizm, republikanizm czy demokratyczny socjalizm, i zmierzała do budowy nowej utopii społecznej, która miała syntetyzować przesłanie ideowe wspomnianych nurtów myśli politycznej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25232
ISBN: 978-93-8098-728-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzechczyn_Mysl_polityczna SW_2019.pdf889.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.