Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25255
Title: System Rady Europy wobec ochrony praw kobiet
Other Titles: The System of the Council of Europe towards women’s rights protection
Authors: Nawrot, Katarzyna
Keywords: feminizm
Feminism
feministyczna teoria prawa
Feminist Legal Theory
ochrona praw kobiet
women’s rights protection
równość płci
gender equality
Rada Europy
Council of Europe
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 229-245
Abstract: Problematyka praw kobiet jest stale poruszanym zagadnieniem w kwestii publicznej. Początki walki o równość płci sięgają XVIII wieku, jednak kobiety wciąż padają ofiarami dyskryminacyjnych praktyk. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe przedstawienie podstawowych nurtów feminizmu jako ruchu walczącego o równouprawnienie płci oraz jaki wpływ na sytuację prawną kobiet miała zrodzona z niego feministyczna jurysprudencja. W dalszej części zarysowano mechanizmy antydyskryminacyjne w systemie Rady Europy oraz sposób ochrony kobiet w sferze zatrudnienia. Artykuł wieńczy przedstawienie kilku wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
The issue of women's rights is continuously debated in the public domain. The beginnings of the fight for gender equality began in the eighteenth century, but women are still subjected to discriminatory practices. The aim of this article is to briefly present the main trends of feminism as a movement fighting for gender equality, and what influence feminist jurisprudence has on the legal situation of women. In the following part of the paper, anti-discrimination mechanisms are presented in the system of the Council of Europe and the way women are protected in the sphere of employment. The article finishes with the presentation of several judgments of the European Court of Human Rights.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25255
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_NAWROT.pdf302.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.