Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25256
Title: Przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa
Other Titles: Crime of diplomatic assault and slander on a representative of a foreign country
Authors: Stankiewicz, Jakub
Keywords: prawo międzynarodowe
international law
prawo karne
criminal law
obraza dyplomatyczna
diplomatic slander
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 247-260
Abstract: W artykule przedstawiono przestępstwo napaści i znieważenia przedstawiciela obcego państwa. Punktem wyjścia czynionej analizy jest regulacja prawa międzynarodowego publicznego, która określa dyrektywy kształtowania przepisów karnoprawnych wobec przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej” w państwach-stronach Konwencji o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom. W artykule autor wskazuje na międzynarodowy charakter regulacji art. 136 k.k. Opis znamion typu czynu zabronionego poprzedzony został syntetycznym rysem historycznym. W opracowaniu zamieszczono dane statystyczne odnoszące się do częstotliwości popełniania przestępstwa tzw. „obrazy dyplomatycznej”.
The article presents a crime of diplomatic assault and slander on a representative of a foreign country. The paper begins with an analysis of the public international law which gives directions of criminal law legislation regarding a crime of ”diplomatic slander” in each state being a party to the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. The author pays attention to the international character of article 136 of the Polish Penal Code. A brief historical information precedes a description of features of a prohibited act. The article provides statistical data about a frequency of committing a crime of the so-called ”diplomatic slander”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25256
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_STANKIEWICZ.pdf344.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.