Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25290
Title: Wishful thinking. The attitude of Polish government towards immigration after 2015
Other Titles: Zaklinanie rzeczywistości. Stanowisko polskiego rządu wobec imigracji po 2015 roku
Authors: Adamczyk, Anita
Keywords: immigrants
refugees
relocation
Polish migration policy
imigranci
uchodźcy
relokacja
polska polityka migracyjna
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Przegląd Politologiczny nr 4, 2019, s. 121-140.
Abstract: The purpose of this article is to analyze Polish migration policy after 2015. The author would like to show discrepancies between the political declarations and reality. Its purpose is also to show the position of the Law and Justice government regarding the EU’s policy on solving the migration crisis and Poland’s openness to admitting refugees/immigrants. The article proposes the thesis that the Polish government’s migration policy from 2015–2019 was inconsistent.
Celem niniejszego artykułu jest analiza polskiej polityki migracyjnej po 2015 roku. Autorka chciałaby ukazać rozbieżności między politycznymi deklaracjami a rzeczywistością. Celem artykułu jest także pokazanie stanowiska rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec polityki UE w sprawie rozwiązania kryzysu migracyjnego oraz otwartości Polski na rzecz przyjęcia uchodźców/imigrantów. W artykule postawiono tezę, że polityka migracyjna polskiego rządu w latach 2015–2019 była niespójna.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25290
DOI: 10.14746/pp.2019.24.4.9
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2019, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-Anita-ADAMCZYK.pdf472.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.