Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMoiseev, Vladimir-
dc.contributor.authorNitsevich, Victor-
dc.contributor.authorSudorgin, Oleg-
dc.date.accessioned2020-01-20T09:04:59Z-
dc.date.available2020-01-20T09:04:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationPrzegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 271-282.pl
dc.identifier.issn2084-6991-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25340-
dc.description.abstractToday, China is the leading economic power, its gross domestic product (GDP) increased from 1979 to 2018 in 50 times, to $13,2 trillion. This is 10 times the GDP of Russia and almost 30 times the GDP of Poland. China’s nominal GDP is the second in the world after the United States. The authors not only reveal the factors of the Chinese phenomenon, but also attempt to analyze the main components of China’s success in economic development. The purpose of this study is a comprehensive analysis of key features of China’s economic development strategy. Тhe authors examine the key features of China’s economic development strategy, the priority directions of its modernization: public administration reforms, state regulation of the economy, analyze the features of attracting national and foreign investments for a breakthrough in socio-economic development. Тhe authors used the analytical, comparative, institutional and sociological methods.pl
dc.description.abstractChiny są aktualnie wiodącą potęgą gospodarczą, notującą w latach 1979–2018 pięćdziesięcio- krotny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) do poziomu 13,2 bln USD. Jest to 10-krotność PKB Rosji i prawie 30-krotność PKB Polski. Nominalnie PKB Chin jest drugim na świecie po Stanach Zjednoczonych. Autorzy nie tylko omawiają czynniki chińskiego fenomenu, ale także próbują przeanalizować główne elementy chińskiego sukcesu w rozwoju gospodarczym. Celem artykułu jest kompleksowa analiza kluczowych cech chińskiej strategii rozwoju gospodarczego. Autorzy badają kluczowe cechy chińskiej strategii rozwoju gospodarczego, priorytetowe kierunki jego modernizacji: reformy administracji publicznej i państwowe regulacje gospodarcze, a także analizują czynniki przyciągania inwestycji krajowych i zagranicznych w celu osiągnięcia przełomu w rozwoju społeczno-gospodarczym. Autorzy zastosowali metodę analityczną, porównawczą, instytucjonalną i socjologiczną.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectChinapl
dc.subjecteconomypl
dc.subjectreformspl
dc.subjectdevelopmentpl
dc.subjectstrategypl
dc.subjectChinese modelpl
dc.subjectdirect investmentpl
dc.subjectChinypl
dc.subjectgospodarkapl
dc.subjectreformypl
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectstrategiapl
dc.subjectmodel chińskipl
dc.subjectinwestycje bezpośredniepl
dc.titleChina’s Strategic Economic Growth (1978-2018)pl
dc.title.alternativeStrategiczny wzrost gospodarczy Chin (1978-2018)pl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/ps.2019.1.17-
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PS-2019-16.pdf360.48 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.