Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25384
Title: Populist Political Movement Sme rodina – Boris Kollár (We Are a Family – Boris Kollár)
Other Titles: Populistyczna Partia Polityczna Jesteśmy Rodziną – Boris Kollár
Authors: Školkay, Andrej
Žúborová, Viera
Keywords: Slovakia
Sme rodina – Boris Kollár
populism
Słowacja
Sme rodina – Boris Kollár
populizm
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 4, 2019, s. 5-26.
Abstract: This is an exploratory study of populist political movement Sme rodina – Boris Kollár (We Are a Family – Boris Kollár, since November 2019 only Sme rodina). The paper first locates this movement into a lose concept/sui generis family of political parties (the niche party), arguing in contrast to some typologies that this is primarily protest populist party presenting some niche issues, and only secondarily, an entrepreneurial party. The paper also answers the question why this party is considered as being populist by many political and non-political actors and analysts. The paper also suggests that there is actually non-existent, but assumed direct correlation between the support for this party and the decline in the standard of living, as sometimes presented in public discourse. In contrast, it is suggested here that there may be stronger links between relative poverty, feeling of being abandoned by political elites/parties, and low educational levels. Moreover, there played an important role previous knowledge (celebrity status) of the party leader who was often presented and discussed in tabloid media. For this reason, many young females voted for this party. The party also managed to raise a widely perceived problematic issue that was seen as not tackled sufficiently or at all by the previous governments and other competing political parties (the niche or salient issue).
Artykuł opisuje badanie wyjaśniające dotyczące populistycznego ruchu politycznego Sme rodina – Borisa Kollára (Jesteśmy Rodziną – Boris Kollár, od listopada 2019 wyłącznie Sme rodina). W pierwszej kolejności artykuł umieszcza ruch w generalnej koncepcji sui generis rodziny partii politycznych (partia niszowa), w przeciwieństwie do niektórych klasyfikacji określających ruch jako przede wszystkim populistyczną partię protestu, koncentrującą się na niektórych kwestiach niszowych, a dopiero w drugiej kolejności jako partię przedsiębiorców. Artykuł odpowiada na pytanie dlaczego partia uważana jest za populistyczną przez licznych politycznych i niepolitycznych aktorów i analityków. Artykuł również sugeruje, że w rzeczywistości nie ma zakładanego bezpośredniego związku pomiędzy poparciem dla tej partii a pogorszeniem się poziomu życia, jak czasem jest to przedstawiane w dyskursie publicznym. Wręcz przeciwnie, artykuł sugeruje, że mogą występować silniejsze powiązania pomiędzy względnym ubóstwem, poczuciem opuszczenia przez polityczne elity/partie a niskim poziomem wykształcenia. Ponadto, istotną rolę odgrywa znajomość lidera partii (o statusie celebryty), który często pojawiał się i był opisywany przez media bulwarowe (tabloidy). Z tego powodu, wiele młodych kobiet oddało głos na tę partię. Partia zaczęła również podnosić kwestie postrzegane jako problematyczne, którymi poprzednie rządy i inne partie polityczne nie zajmowały się w ogóle lub w niewystarczającym stopniu (kwestie niszowe lub szczególnie istotne).
URI: http://hdl.handle.net/10593/25384
DOI: 10.14746/ssp.2019.4.1
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2019 nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01-Skolkay_ Zuborova.pdf522.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.