Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/25403
Title: Radykalna myśl polityczna a bezpieczeństwo europejskich demokracji. Przykład nacjonalizmu antysystemowego
Other Titles: Radical political thought and the safety of European democracies. An example of anti-system nationalism
Authors: Malendowicz, Paweł
Keywords: nacjonalizm
Unia Europejska
radykalizm
demokracja
nationalism
European Union
radicalism
democracy
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 73-84
Abstract: Głównym zagadnieniem artykułu jest radykalna myśl polityczna, analizowana w kontekście bezpieczeństwa współczesnych demokracji europejskich. W artykule problem ten jest analizowany na przykładzie programów partii i innych organizacji, które uzasadniają swoją myśl polityczną nacjonalizmem, np. Narodowodemokratyczna Partia Niemiec, Narodowe Odrodzenie Polski, Złoty Świt z Grecji, Nowa Siła z Włoch, Brytyjska Partia Narodowa, Prawy Sektor i Swoboda z Ukrainy oraz innych. Radykalne partie nacjonalistyczne podważają zasady współczesnych demokracji. Dążą do zmiany ładu międzynarodowego i granic państw w Europie, które istnieją od końca II wojny światowej. Zdaniem autora, jedynym skutecznym lekarstwem na radykalizm polityczny jest rozwój wiedzy o demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, eliminowanie materialnych różnic między grupami społecznymi i rozwój klasy średniej w Europie.
The main issue of this article is the radical political thought and the security of contemporary European democracies. In this article, this problem is analyzed on the example of programs of nationalist parties and other organizations, e.g. National Democratic Party of Germany, National Revival of Poland, Golden Dawn from Greece, New Force from Italy, British National Party, Right Sector and Svoboda from Ukraine and others. Radical nationalist parties undermine of the principles of modern democracies. They attempt to change the international order and change the borders of countries in Europe that exist since the end of World War II. According to the author, only the reduction of defects of democracy and the development of knowledge about democracy, the development of civil society, the elimination of material disparities between social groups and the development of the middle class in Europe, can be an effective remedy for political radicalism.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25403
DOI: 10.14746/rie.2019.13.5
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Malendowicz.pdf291.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.