Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25419
Title: Militarne zaangażowanie Niemiec w Afryce – wybrane aspekty
Other Titles: German’s security engagement in Africa – selected issues
Authors: Kruk, Aleksandra
Keywords: multilateralizm
bezpieczeństwo
relacje niemiecko-afrykańskie
multilateralism
security
german-african ralations
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 243-256.
Abstract: W artykule analizowano zmiany polityki Niemiec wobec Afryki w obszarze bezpieczeństwa, które cechuje odchodzenie od kultury wstrzemięźliwości w kierunku polityki odpowiedzialności, postulowanej m.in. przez prezydenta Joachima Gaucka oraz minister ds. obrony Ursulę von der Leyen. Niemiecka polityka bezpieczeństwa wobec Afryki opiera się na zasadzie multilateralizmu i wynika ze zobowiązań sojuszniczych, mimo że niemieckie społeczeństwo sceptycznie ocenia skuteczność wysyłania żołnierzy do Afryki.
The subject of the research is change of Germans policy towards Africa in security area from culture of restraint to the responsibility policy (proposal of president Joachim Gauck and security minister Ursula von der Leyen). German security policy towards Africa based on multilateralism and allied obligations. Germans society tends to be skeptical about effectiveness of sending german armed forces to Africa.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25419
DOI: 10.14746/rie.2019.13.17
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-Kruk.pdf319.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.