Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25419
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKruk, Aleksandra-
dc.date.accessioned2020-02-03T12:33:36Z-
dc.date.available2020-02-03T12:33:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 243-256.pl
dc.identifier.issn1899-6256-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25419-
dc.description.abstractW artykule analizowano zmiany polityki Niemiec wobec Afryki w obszarze bezpieczeństwa, które cechuje odchodzenie od kultury wstrzemięźliwości w kierunku polityki odpowiedzialności, postulowanej m.in. przez prezydenta Joachima Gaucka oraz minister ds. obrony Ursulę von der Leyen. Niemiecka polityka bezpieczeństwa wobec Afryki opiera się na zasadzie multilateralizmu i wynika ze zobowiązań sojuszniczych, mimo że niemieckie społeczeństwo sceptycznie ocenia skuteczność wysyłania żołnierzy do Afryki.pl
dc.description.abstractThe subject of the research is change of Germans policy towards Africa in security area from culture of restraint to the responsibility policy (proposal of president Joachim Gauck and security minister Ursula von der Leyen). German security policy towards Africa based on multilateralism and allied obligations. Germans society tends to be skeptical about effectiveness of sending german armed forces to Africa.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectmultilateralizmpl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectrelacje niemiecko-afrykańskiepl
dc.subjectmultilateralismpl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectgerman-african ralationspl
dc.titleMilitarne zaangażowanie Niemiec w Afryce – wybrane aspektypl
dc.title.alternativeGerman’s security engagement in Africa – selected issuespl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/rie.2019.13.17-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-Kruk.pdf319.41 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.