Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25427
Title: Between the United States and the People’s Republic of China. The dilemma of the European Union’s negotiation position in the context of the accelerated technological development of the PRC
Other Titles: Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Dylematy stanowiska negocjacyjnego Unii Europejskiej w kontekście przyspieszonego rozwoju technologicznego Państwa Środka
Authors: Walkowski, Maciej
Keywords: European Union
China
trade sanctions
technological development
Unia Europejska
Chiny
sankcje handlowe
rozwój technologiczny
Issue Date: 2019
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 311-325.
Abstract: In the presented article, the author develops an analysis, assessment and forecast with regard to the problems of the innovative development of the PRC and the European Union’s response to Chinese methods of obtaining technological advantage over other countries in the world. While presenting and assessing the implementation of China’s key strategic documents in this matter, the author juxtaposes the EU response with the policy of trade sanctions against the PRC imposed by the United States during the presidency of D. Trump, outlining likely scenarios for the future.
W prezentowanym artykule autor skupia się na analizie, ocenie i prognozie związanej z problematyką innowacyjnego rozwoju ChRL oraz reakcji Unii Europejskiej na chińskie metody uzyskania przewagi technologicznej nad innymi państwami w świecie. Prezentując i oceniając realizację kluczowych dla Chin dokumentów strategicznych w omawianej materii, autor dokonuje porównania reakcji UE z polityką sankcji handlowych wobec ChRL wprowadzonych przez Stany Zjednoczone w okresie prezydentury D. Trumpa, kreśląc prawdopodobne scenariusze na przyszłość.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25427
DOI: 10.14746/rie.2019.13.22
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21a-Walkowski.pdf352.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.