Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/25434
Title: Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym
Editors: Ziemski, Krystian
Lissoń, Piotr
Keywords: prawo energetyczne, ochrona środowiska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Series/Report no.: Prawo;187
Abstract: Monografia stanowi zbiór tematycznie powiązanych opracowań, przedmiotem których są najważniejsze zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa energetycznego. Autorzy, poruszając wybrane zagadnienia, uwzględniają sytuację powstałą w wyniku nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne, dokonanej w lipcu 2013 roku. Próbę ogólnej oceny nowelizacji i powstałego w jej wyniku nowego prawa energetycznego podjął prof. UAM dr hab. K. Ziemski w opracowaniu stanowiącym niejako wprowadzenie w problematykę.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25434
ISBN: 978-83-232-2770-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons