Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaczmarek, Filip-
dc.date.accessioned2020-03-26T21:22:54Z-
dc.date.available2020-03-26T21:22:54Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny nr 1, 2020, s. 47-61.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25549-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie wpływu migracji na rozwój w Afryce Subsaharyjskiej. Metoda zastosowana w tekście to analiza statystyczna danych wtórnych oraz danych prognozowanych przez ONZ i jego agendy, Grupę Banku Światowego, OECD oraz innych podmiotów (Galup, Afrobarometr). Drugą stosowaną metodą jest analiza teorii i badań ilościowych, dotyczących migracji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu migracji na rozwój Afryki Subsaharyjskiej. Kluczowa konkluzja tekstu to stwierdzenie, że migracja może mieć pozytywny wpływ na rozwój, ale nie jest sposobem na przezwyciężenie niedorozwoju Afryki Subsaharyjskiej.pl
dc.description.abstractThe aim of the paper is to present the impact of migration on development in Sub-Saharan. The method used in the text is a statistical analysis of secondary data and data forecast by the UN and its agenda, the World Bank Group, OECD and other entities (Galup, Afrobarometer). The second method used is the analysis of theories and quantitative studies on migration, with particular emphasis on the impact of migration on the development of Sub-Saharan Africa. The key conclusion of the text is that migration can have a positive impact on development, but is not a way to overcome the underdevelop¬ment of Sub-Saharan Africa.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectmigracjepl
dc.subjectrozwójpl
dc.subjectAfryka Subsaharyjskapl
dc.subjectmigrationpl
dc.subjectdevelopmentpl
dc.subjectSub-Saharan Africapl
dc.titleMigracje a rozwój Afryki Subsaharyjskiejpl
dc.title.alternativeMigration and development in Sub-Saharan Africapl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2020.25.1.4-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-Kaczmarek.pdf378.57 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.