Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMalczyńska-Biały, Mira-
dc.date.accessioned2020-03-29T22:06:45Z-
dc.date.available2020-03-29T22:06:45Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny nr 1, 2020, s. 93-102.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25554-
dc.description.abstractThe article aims to analyse consumer policy in the field of product safety in the European Union after 2002. In particular the considerations focus on the legislative and standardization activities of the Union in the area of product safety. The article synthesised selected acts of European Union law in the field of product safety. In particular, the basic objectives of consumer policy after 2002 were presented in the context of product safety. It also pointed to the essence of the standardization process of the product safety standards in the European Union. It was pointed out that the RAPEX and RASFF systems contribute to consumer safety. The final part of the article contains considerations on the legitimacy and real impact of the standardization process in the field of product safety.pl
dc.description.abstractArtykuł ma na celu analizę polityki konsumenckiej w zakresie bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej po 2002 roku. Rozważania koncentrują się w szczególności na działaniach prawodawczych oraz normalizacyjnych Unii na płaszczyźnie bezpieczeństwa produktów. W artykule dokonano syntezy wybranych aktów prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. W szczególności przedstawiono podstawowe cele polityki konsumenckiej po 2002 roku w kontekście bezpieczeństwa produktów. Wskazano również na role procesu normalizacyjnego na standardy bezpieczeństwa o produktów w Unii Europejskiej. Wskazano na zasadność funkcjonowania systemów RAPEX (Rapid Exchange Information System for Non-food Consumer Products) i RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) przyczyniających się do bezpieczeństwa nabywców. Ostatnia część artykułu pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat zasadności oraz rzeczywistego wpływu normalizacji na ich bezpieczeństwo.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectproduct safetypl
dc.subjectconsumerpl
dc.subjectconsumer policypl
dc.subjectconsumer rightspl
dc.subjectEuropean Unionpl
dc.subjectbezpieczeństwo produktówpl
dc.subjectkonsumentpl
dc.subjectpolityka konsumenckapl
dc.subjectprawa konsumentapl
dc.subjectUnia Europejskapl
dc.titleEuropean Union consumer policy on product safety in years 2002–2014pl
dc.title.alternativePolityka konsumencka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwo produktów w latach 2002–2014pl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2020.25.1.7-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07A-Malczynska-Bialy.pdf340.3 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.