Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25699
Title: Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznych
Other Titles: Modification of silsesquioxanes containing silanol groups via catalytic transformations
Authors: Kaźmierczak, Joanna
Advisor: Hreczycho, Grzegorz. Promotor
Keywords: silseskwioksany
silsesquioxanes
POSS silanole
POSS silanols
kataliza
catalysis
O-metalacja
O-metalation
dehydrogenujące sprzęganie
dehydrogenative coupling
Issue Date: 2020
Abstract: Celem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej pt. „Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznych” było opracowanie nowych, efektywnych i selektywnych, katalitycznych metod funkcjonalizacji silseskwioksanów zawierających ugrupowania silanolowe (Si-OH), zwanych POSS silanolami. W porównaniu do konwencjonalnych metod syntezy i modyfikacji silseskwioksanów zaproponowane strategie cechują się łagodnymi warunkami reakcji oraz brakiem reaktywnych produktów ubocznych. Niniejsza praca doktorska przedstawia katalityczne podjęcie do funkcjonalizacji silseskwioksanów w oparciu o reakcję POSS silanoli z różnymi reagentami metalloidoorganicznymi (m.in. (2-metyloallilo)silanami, -germananami, -boranami oraz wodorosilanami) w obecności różnorodnych katalizatorów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci 8 publikacji naukowych.
Celem naukowym niniejszej rozprawy doktorskiej pt. „Modyfikacja silseskwioksanów zawierających grupy silanolowe na drodze procesów katalitycznych” było opracowanie nowych, efektywnych i selektywnych, katalitycznych metod funkcjonalizacji silseskwioksanów zawierających ugrupowania silanolowe (Si-OH), zwanych POSS silanolami. W porównaniu do konwencjonalnych metod syntezy i modyfikacji silseskwioksanów zaproponowane strategie cechują się łagodnymi warunkami reakcji oraz brakiem reaktywnych produktów ubocznych. Niniejsza praca doktorska przedstawia katalityczne podjęcie do funkcjonalizacji silseskwioksanów w oparciu o reakcję POSS silanoli z różnymi reagentami metalloidoorganicznymi (m.in. (2-metyloallilo)silanami, -germananami, -boranami oraz wodorosilanami) w obecności różnorodnych katalizatorów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci 8 publikacji naukowych.
Sponsorship: Narodowe Centrum Nauki dofinansowanie projektu badawczego w ramach programu PRELUDIUM (UMO-2017/27/N/ST5/00091) oraz OPUS (UMO-2015/19/B/ST5/00240)
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25699
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. JK praca doktorska.pdf
  Restricted Access
16.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.