Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25717
Title: Stanisław Adam Paruch, Efektywność ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, pp. 483.
Authors: Rezmer-Płotka, Kamila
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 2, 2020, ss. 215-217.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25717
DOI: 10.14746/ssp.2020.2.11
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2020, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-recenzje.pdf248.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.