Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25766
Title: Granica między wolnością sumienia i wyznania a laickością państwa na przykładzie noszenia chusty islamskiej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Other Titles: Borderline between the freedom of conscience and religion and secularity of the state on the example of wearing hijabs in the case law of the European Court on Human Rights
Authors: Drewniowska, Kinga
Keywords: prawa człowieka
human rights
wolność sumienia i wyznania
freedom of conscience and religion
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 39-51
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest analiza treści wolności sumienia i wyznania zagwarantowana na podstawie przepisów Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz odniesienie tej regulacji prawnej do problematyki eksponowania w przestrzeni publicznej wyznania poprzez noszenie chusty islamskiej. Zagadnienie to zostanie omówione na podstawie najbardziej reprezentatywnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej materii, tj. decyzji w sprawie Dehlab przeciwko Szwajcarii, wyroku w sprawie Leyla Sahin przeciwko Turcji oraz wyroku w sprawie Dogru przeciwko Francji.
The aim of the article is the analysis the content of freedom of conscience and religion as a human right which is guaranteed in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its application in the context of wearing a hijab in public places. The issue in question is discussed taking into consideration the most representative judgements of the European Court of Human Rights, i.e. the decision Dehlab v. Switzerland, the judgement Leyla Sahin v.Turkey and the judgement Dogru v. France.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25766
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03_DREWNIOWSKA.pdf311.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.