Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25772
Title: Kontrolne i nadzorcze zdania Państwowej Komisji Wyborczej
Other Titles: Supervisory and control tasks of the National Electoral Commission
Authors: Kołbuc, Michał
Keywords: kontrola
control
nadzór
supervisory
prawo wyborcze
election law
wybory
elections
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 125-140
Abstract: Przedmiotem artykułu jest analiza zadań kontrolnych oraz nadzorczych przypadających Państwowej Komisji Wyborczej. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że Państwowa Komisja Wyborcza jest organem nadzorczym czuwającym nad przestrzeganiem prawa wyborczego. Artykuł odnosi się do formy prawnej i pozycji PKW w systemie organów kontrolnych w Polsce.
The subject matter of the article is an analysis of supervisory and control task assigned to the National Electoral Commission (NEC). For the purposes of this study it has been assumed that the National Electoral Commission is the authority supervising the observance of the election law. The article refers to the legal shape and the position of the NEC within the system of controlling bodies in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25772
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_KOŁBUC.pdf319.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.