Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2579
Title: Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
Authors: Babiak, Jerzy
Ptak, Arkadiusz
Keywords: Samorząd terytorialny
Druga Rzeczypospolita
Issue Date: 2010
Citation: Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, red. J. Babiak, A. Ptak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Kalisz - Poznań 2010, s. 23-36.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2579
ISBN: 978-83-60677-97-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
II RP.pdf88.37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.