Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25818
Title: Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej
Editors: Czub, Jarosław Filip
Vetulani-Cęgiel, Agnieszka
Keywords: lobbing
grupy interesu
reprezentacja interesów
instytucje UE
proces legislacyjny
polityka publiczna
Issue Date: 2018
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Abstract: Lobbing jest zjawiskiem typowym dla demokratycznych ustrojów politycznych, jak również dla systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Poznanie jego mechanizmów przyczynia się do wzbogacenia wiedzy na temat przebiegu procesów decyzyjnych oraz legislacyjnych. Leksykon stanowi kompendium aktualnej wiedzy na temat lobbingu oraz zagadnień pokrewnych, a także przyczynia się do podniesienia świadomości polskich decydentów w opisywanym obszarze. W części merytoryczno-analitycznej obejmuje 96 artykułów hasłowych, w których wyjaśnia się terminy i pojęcia związane z istotą lobbingu (m. in. z jego genezą, formami wpływu, regulacjami prawnymi, podmiotami prowadzącymi działalność itd.) oraz z otoczeniem instytucjonalnym (chodzi m. in. o instytucje UE, unormowania etyczne, formy konsultacji, procesy decyzyjne itd.). Druga, deskryptywna, cześć dotyczy konkretnych podmiotów lobbujących i przedstawia organizacje prowadzące aktywny lobbing na forum Unii Europejskiej (35 podmiotów prowadzących działania lobbingowe, w tym 24 międzynarodowe organizacje parasolowe reprezentujące interesy poszczególnych podmiotów krajowych oraz 11 polskich podmiotów prowadzących bezpośrednie działania lobbingowe wobec instytucji UE). Opracowanie jest skierowane do odbiorców zainteresowanych tą problematyką, a w szczególności do polityków, urzędników administracji centralnej i samorządowej, grup interesu, a także do sektora biznesu, naukowców i studentów.
Sponsorship: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowe Centrum Nauki (DEC-2014/12/S/HS5/00006)
URI: http://hdl.handle.net/10593/25818
ISBN: 978-83-8017-200-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JFC_AVC Leksykon lobbingu w UE 2018.pdf880.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons