Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25880
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMikhail, Rybalko-
dc.date.accessioned2020-10-29T11:19:36Z-
dc.date.available2020-10-29T11:19:36Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2020, nr 3, s. 19-28.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/25880-
dc.description.abstractThe United States press negatively portrays both Russia and China. During the current pandemic the image of these authoritarian states has become even more negative. The coronavirus situation works as interaction effects when more radical attitudes are reflected in the internet messengers and internet media. Previous media topics of US criticism have given the way to a dominant topic – the Chinese responsibility for a virus. Any success story coming either from China or Russia is doubted or silenced. No positive news can be found in the authoritarian political system. The data based on New York Times publications are used for the content analysis of the image of Russia and China.pl
dc.description.abstractPrasa amerykańska negatywnie przedstawia zarówno Rosję, jak i Chiny, a podczas obecnej pandemii wizerunek tych autorytarnych państw stał się jeszcze bardziej negatywny. Sytuacja dotycząca koronawirusa działa jako efekt interakcji, gdy bardziej radykalne postawy znajdują odzwierciedlenie w komunikatorach internetowych i mediach internetowych. Wcześniejsze tematy krytyki w mediach ustąpiły miejsca dominującemu tematowi – chińskiej odpowiedzialności za wirusy. Każda historia sukcesu pochodząca z Chin lub Rosji jest wątpliwa lub uciszana. Nie ma pozytywnych wiadomości w autorytarnym systemie politycznym. Do analizy treści wizerunku Rosji i Chin wykorzystano dane z New York Times.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectimage of Chinapl
dc.subjectimage of Russiapl
dc.subjectPew Research Centerpl
dc.subjectSurveypl
dc.subjectPublic Opinionpl
dc.subjectbiaspl
dc.subjectthe US Republican Partypl
dc.subjectthe US Democratic Partypl
dc.subjectwizerunek Chinpl
dc.subjectwizerunek Rosjipl
dc.subjectPew Research Centerpl
dc.subjectankietapl
dc.subjectopinia publicznapl
dc.subjectstronniczośćpl
dc.subjectRepublikańska Partia Stanów Zjednoczonychpl
dc.subjectPartia Demokratyczna Stanów Zjednoczonychpl
dc.titleThe Image of China and Russia in the US Press During the Pandemicpl
dc.title.alternativeWizerunek Chin i Rosji w prasie amerykańskiej podczas pandemiipl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2020.25.3.2-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-Rybalko.pdf387.66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.