Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25880
Title: The Image of China and Russia in the US Press During the Pandemic
Other Titles: Wizerunek Chin i Rosji w prasie amerykańskiej podczas pandemii
Authors: Mikhail, Rybalko
Keywords: image of China
image of Russia
Pew Research Center
Survey
Public Opinion
bias
the US Republican Party
the US Democratic Party
wizerunek Chin
wizerunek Rosji
Pew Research Center
ankieta
opinia publiczna
stronniczość
Republikańska Partia Stanów Zjednoczonych
Partia Demokratyczna Stanów Zjednoczonych
Issue Date: 2020
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3, s. 19-28.
Abstract: The United States press negatively portrays both Russia and China. During the current pandemic the image of these authoritarian states has become even more negative. The coronavirus situation works as interaction effects when more radical attitudes are reflected in the internet messengers and internet media. Previous media topics of US criticism have given the way to a dominant topic – the Chinese responsibility for a virus. Any success story coming either from China or Russia is doubted or silenced. No positive news can be found in the authoritarian political system. The data based on New York Times publications are used for the content analysis of the image of Russia and China.
Prasa amerykańska negatywnie przedstawia zarówno Rosję, jak i Chiny, a podczas obecnej pandemii wizerunek tych autorytarnych państw stał się jeszcze bardziej negatywny. Sytuacja dotycząca koronawirusa działa jako efekt interakcji, gdy bardziej radykalne postawy znajdują odzwierciedlenie w komunikatorach internetowych i mediach internetowych. Wcześniejsze tematy krytyki w mediach ustąpiły miejsca dominującemu tematowi – chińskiej odpowiedzialności za wirusy. Każda historia sukcesu pochodząca z Chin lub Rosji jest wątpliwa lub uciszana. Nie ma pozytywnych wiadomości w autorytarnym systemie politycznym. Do analizy treści wizerunku Rosji i Chin wykorzystano dane z New York Times.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25880
DOI: 10.14746/pp.2020.25.3.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2020, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-Rybalko.pdf387.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.