Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25915
Title: Pomiar rozwoju mowy pisanej jako nowa propozycja oceny poziomu umiejętności posługiwania się pismem u dzieci w wieku 3-11 lat
Authors: Jabłoński, Sławomir
Kleka, Paweł
Keywords: mowa pisana
okres przedpiśmienny
rozwój czytania i pisania
ocena rozwoju czytania i pisania
diagnozowanie dysleksji
Issue Date: 2015
Citation: Polskie Forum Psychologiczne, 20, 3, 380-408.
Abstract: W artykule opisano etapy budowania Baterii do Oceny Czytania i Pisania (BCP) skonstruowanej w oparciu o założenia teorii Lwa S. Wygotskiego. Zgodnie z nią nabywanie umiejętności czytania i pisania ujęto jako rozwój wyższej funkcji psychicznej zwanej mową pisaną. W takiej perspektywie proces posługiwania się pismem kształtuje się na długo przed rozpoczęciem formalnej nauki czytania i pisania. Autorzy prezentują również wyniki badań weryfikujących najważniejsze problemy konstrukcyjne. Przeprowadzono pięć niezależnych prób: 1) badanie pilotażowe techniczne grupy 16 dzieci w wieku 3-10 lat pierwszą wersją BCP, 2) badanie 400 dzieci w wieku 3-11 lat drugą wersją BCP, 3) ocenę trzeciej wersji BCP przez 7 sędziów kompetentnych, 4) badanie pilotażowe grupy 40 dzieci w wieku 3-7 lat czwartą wersją BCP oraz 5) badanie właściwe grupy 1103 dzieci piątą wersją BCP. Uzyskane wyniki potwierdzają użyteczność narzędzia w różnicowaniu poziomu rozwoju mowy pisanej u dzieci w wieku 3-11 lat.
Sponsorship: Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego nr 5 H01F 030 20 pt. Dziecko z dysleksją – epigenetyczne ujęcie procesu nabywania umiejętności czytania i pisania finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 2001-2002 (kierownik projektu: mgr Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM) oraz projektu badawczego nr N N106 047839 pt. Konstrukcja narzędzi do psychologicznej diagnozy gotowości do uczenia się dzieci w wieku od 3 do 11 roku życia finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2014 (kierownik projektu: dr Sławomir Jabłoński, Instytut Psychologii UAM; zespół: prof. dr hab. Anna I. Brzezińska – UAM, dr Izabela Kaczmarek – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska – UAM, dr Paweł Kleka - UAM).
URI: http://hdl.handle.net/10593/25915
DOI: 10.14656/PFP20150306
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015 S Pomiar rozwoju mowy pisanej.pdf478.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.