Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25926
Title: Wpływ efektów plazmonowych i magnetycznych na właściwości fotofizyczne luminoforów zawierających jony lantanowców
Other Titles: Influence of plasmonic and magnetic effects on photophysical properties of luminophores containing lanthanide ions
Authors: Goderski, Szymon
Advisor: Lis, Stefan. Promotor
Runowski, Marcin. Promotor
Keywords: luminescencja
materiały
plazmonowe
magnetyczne
lantanowce
luminescence
plasmonic
magnetic
materials
lanthanides
Issue Date: 2020
Abstract: W rozprawie doktorskiej omówiono metody preparatyki i analizę fizykochemiczną materiałów luminescencyjnych, luminescencyjno-plazmonowych oraz luminescencyjno-magnetycznych. Zbadano wpływ fazy plazmonowej oraz magnetycznej na właściwości luminescencyjne luminoforów. Jako fazę luminescencyjną wykorzystano luminofory oparte o jony lantanowców, które dzięki swoim właściwością, tj.: wąskie pasma emisyjne, stabilna, wielobarwna luminescencja, stosunkowe długie czasy życia luminescencji, doskonale sprawdzają się preparatyce materiałów wielofunkcyjnych. Badania zostały podparte wynikami pomiarów z wykorzystaniem technik, takich jak: TEM, SEM, EDX, ICP-MS, XRD, spektrofluorymetria, spektroskopia UV-Vis i FT-IR, SERS, pomiary magnetyczne, badania cytotoksyczności.
W rozprawie doktorskiej omówiono metody preparatyki i analizę fizykochemiczną materiałów luminescencyjnych, luminescencyjno-plazmonowych oraz luminescencyjno-magnetycznych. Zbadano wpływ fazy plazmonowej oraz magnetycznej na właściwości luminescencyjne luminoforów. Jako fazę luminescencyjną wykorzystano luminofory oparte o jony lantanowców, które dzięki swoim właściwością, tj.: wąskie pasma emisyjne, stabilna, wielobarwna luminescencja, stosunkowe długie czasy życia luminescencji, doskonale sprawdzają się preparatyce materiałów wielofunkcyjnych. Badania zostały podparte wynikami pomiarów z wykorzystaniem technik, takich jak: TEM, SEM, EDX, ICP-MS, XRD, spektrofluorymetria, spektroskopia UV-Vis i FT-IR, SERS, pomiary magnetyczne, badania cytotoksyczności.
Description: Wydział Chemii
URI: http://hdl.handle.net/10593/25926
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska Szymon Goderski 22.11.2020.pdf
  Restricted Access
25.66 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.