Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25955
Title: Miejskie przestrzenie w ich funkcji socjalizacyjnej i deprawacyjnej
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: miasto
funkcje miasta
pedagogika
pedagogika społeczna
socjalizacja
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: E. Włodarczyk, Miejskie przestrzenie w ich funkcji socjalizacyjnej i deprawacyjnej, (w:) J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk (red. nauk.), Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), Poznań 2018, s. 263-273
Abstract: Problematyka miasta stanowi przedmiot zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, z właściwymi dla nich akcentami na wybrane konteksty, współgrającymi ze specyfiką danej dyscypliny. Środowisko miejskie, z punktu widzenia pedagoga społecznego, to interesujący obszar analiz środowiskowych warunków życia i funkcjonowania, determinant wpływających na egzystencję i biografię człowieka, w tym także na procesy socjalizacyjne, z uwzględnieniem złożoności typów (postaci) uczestnictwa społecznego oraz ich uwarunkowań i konsekwencji w powiązaniu i na tle przestrzeni miejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25955
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E._Miejskie przestrzenie.pdf202 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.