Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25984
Title: Turkey-US Relations in the Context of the Syrian Conflict: from Cooperation to Confrontation
Other Titles: Stosunki turecko – amerykańskie w kontekście konfliktu w Syrii: od współpracy do konfrontacji
Authors: Akyeşilmen, Nezir
Tinker, Vanessa
Ishmeal, Mohammed
Keywords: Turkey
US
Syria
civil war
conflict analysis
cooperation
confrontation
Turcja
USA
Syria
wojna domowa
analiza konfliktów
współpraca
konfrontacja
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 79-96.
Abstract: Turkey and the United States of America have been strategic partners for over seven decades. Nevertheless, their relationship has not always been a smooth one, and the two countries have encountered temporary bilateral crises from time to time. In spite of the challenges, over the years, the NATO allies – the United States and Turkey have continued to reaffirm their commitment to cooperate with each other as “strategic partners.” However, the ensuing Syrian crisis has brought the relationship between the allies to an all-time historic low. This study examines Turkey-US relations in the context of the ongoing Syrian conflict using a conflict analysis framework. With this framework, we analyze the historical background, identify the root causes of the crisis and conduct an actor analysis. Based on our findings, we provide policy recommendations to de-escalate and transform the current crisis in US-Turkey relations in order to both restore their mutual trust and find new ways to cooperate as strategic partners.
Turcja i Stany Zjednoczone są partnerami strategicznymi od ponad siedemdziesięciu lat. Wzajemne stosunki nie zawsze przebiegały jednak bezkonfliktowo i sporadycznie dochodziło do przejściowych kryzysów dwustronnych. Mimo wyzwań, obaj sojusznicy z NATO – Stany Zjednoczone i Turcja – od lat potwierdzają swoje zaangażowanie we współpracę jako „partnerzy strategiczni”. Jednak wskutek narastającego kryzysu syryjskiego stosunki między sojusznikami osiągnęły bezprecedensowo niski poziom. Niniejsze studium analizuje stosunki między Turcją a Stanami Zjednoczonymi w kontekście trwającego w Syrii konfliktu z zastosowaniem metody analizy konfliktu. W jej ramach analizujemy tło historyczne, określamy pierwotne przyczyny kryzysu i przeprowadzamy analizę aktorów. Na podstawie swoich ustaleń przedstawiamy zalecenia dotyczące polityki mającej na celu de-eskalację i przekształcenie obecnego kryzysu w stosunkach USA-Turcja w sposób pozwalający przywrócić wzajemne zaufanie, ale także znaleźć nowe sposoby współpracy w charakterze strategicznych partnerów
URI: http://hdl.handle.net/10593/25984
DOI: 10.14746/ps.2020.1.5
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-AKYESILMEN.pdf405.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.