Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25986
Title: Born in the Ashes: Nuclear Uncertainties ‘Increasing’ Strategic Stability
Other Titles: Zrodzeni w popiołach: niepewność jądrowa „zwiększa” stabilność strategiczną
Authors: Sinovets, Polina
Melnyk, Tetiana
Keywords: strategic stability
deterrence
arms control
missile technologies
artificial intelligence
space
nuclear strategy
US nuclear posture
Russian nuclear posture
stabilność strategiczna
odstraszanie
kontrola zbrojeń
technologie rakietowe
sztuczna inteligencja
przestrzeń
strategia nuklearna
postawa nuklearna USA
postawa nuklearna Rosji
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Strategiczny nr 13, 2020, ss. 43-59.
Abstract: The article explores the challenges that strategic stability is facing under the new nuclear world order. These are conceptual deviations from Cold War-framed deterrence theory, technological breakthroughs and critical transformations of states’ nuclear postures. Contrary to the existing publications on this issue, we claim that strategic stability will continue under the new nuclear order and might even be strengthened by the complex combination of security challenges, given the growing impossibility to de-escalate war once it breaks out.
Artykuł analizuje wyzwania, jakie przed stabilnością strategiczną stawia nowy nuklearny porządek świata, obejmujące koncepcyjne warianty teorii odstraszania w ramach zimnej wojny, przełom technologiczny i krytyczną transformację postaw nuklearnych państw. Wbrew dotychczasowym publikacjom na ten temat twierdzimy, że w nowym porządku nuklearnym stabilność strategiczna zostanie utrzymana, a nawet może wzmocniona przez złożoną kombinację wyzwań, jakie stoją przed bezpieczeństwem, biorąc pod uwagę rosnącą niemożność deeskalacji wojny po jej wybuchu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25986
DOI: 10.14746/ps.2020.1.3
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2020, nr 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-SINOVETS_MELNYK.pdf333.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.