Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26088
Title: II wojna światowa i jej skutki dla Polski i Polaków
Other Titles: World War II and its consequences for Poland and Poles
Authors: Stelmach, Andrzej
Keywords: Polska
Poland
II wojna światowa
The Second World War
Issue Date: 2020
Publisher: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
Citation: Stelmach A., II wojna światowa i jej skutki dla Polski i Polaków. W: A. Stelmach (red.), Pamięć Wojny, Poznań 2020, s. 7-36.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26088
ISSN: 9788395391521
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
II wojna światowa i jej skutki dla Polski i Polaków.pdf9.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.