Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26152
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrosse, Tomasz Grzegorz-
dc.date.accessioned2021-03-04T14:22:15Z-
dc.date.available2021-03-04T14:22:15Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationRocznik Integracji Europejskiej nr 14, 2020, ss. 9-23.pl_PL
dc.identifier.issn1899-6256-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26152-
dc.description.abstractThe aim of the article is to show the condition of Polish democracy on the example of two elections held in 2019 and 2020. The elections brought about a positive phenomenon for democ racy, which is an increase in voter turnout. On the other hand, negative phenomena appeared, in particular the violent political polarization within the political community. The example of the Polish elections was then confronted with the perception of democracy among Polish society in a comparative approach, i.e. against the perception of other European nations. Against this background, the assessment of Polish democracy by Poles is exceptionally positive. Later in the article, an attempt was made to consider to what extent the integration processes may be responsible for weakening democracy in the Member States, as well as for the decline in trust in democratic institutions in the west and southern part of the continent.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie kondycji polskiej demokracji na przykładzie dwóch wyborów przeprowadzonych w 2019 i 2020 roku. Wybory przyniosły pozytywne zjawisko z punktu widzenia jakości demokracji, jakim jest wzrost frekwencji wyborczej. Z drugiej strony pojawiły się negatywne zjawiska, w szczególności gwałtowna polaryzacja polityczna w ramach wspólnoty politycznej. Przykład wyborów w Polsce i postrzeganie demokracji w społeczeństwie polskim zostały pokazane w ujęciu porównawczym, czyli w odniesieniu do percepcji demokracji u innych narodów europejskich. Na tym tle ocena krajowej demokracji przez Polaków jest wyjątkowo pozytywna. W dalszej części artykułu podjęto próbę rozważenia, w jakim stopniu procesy integracyjne mogą odpowiadać za osłabienie postrzegania demokracji w państwach członkowskich, a zwłaszcza za spadek zaufania do instytucji demokratycznych w zachodniej i południowej części kontynentu.pl_PL
dc.language.isoengpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl_PL
dc.subjectdemocracypl_PL
dc.subjectpolitical polarizationpl_PL
dc.subjectEuropean integrationpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectdemokracjapl_PL
dc.subjectpolaryzacja politycznapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titlePerception of Polish Democracy in a Comparative Approach in Relation to the European Integration Processespl_PL
dc.title.alternativePostrzeganie polskiej demokracji w ujęciu porównawczym w odniesieniu do procesów integracji europejskiejpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.identifier.doi10.14746/rie.2020.14.1-
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 14/2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01a-Grosse.pdfGłówny artykuł308.7 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.