Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26295
Title: Diagnoza warunków życia materialnego mieszkańców
Other Titles: Diagnosis of the living conditions of the inhabitants
Authors: Antkowiak, Paweł
Keywords: powiat słubicki
Słubice poviat
warunki życia materialnego
the conditions of material life
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacji na rzecz Collegium Polonicum
Citation: Antkowiak P., Diagnoza warunków życia materialnego mieszkańców. W: Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego. Red. nauk.: M. Musiał-Karg. Słubice: Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, 2014, pp. 20-33.
Sponsorship: Publikacja powstała w ramach projektu "Modelowe taNGO" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26295
ISBN: 978-83-64707-13-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diagnoza warunków życia materialnego mieszkańców.pdf373.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons