Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26446
Title: Ruinologie. Kontekstualizacje pozostałości architektury
Authors: Nieszczerzewska, Małgorzata
Keywords: ruiny
ruinizacja
ruinologie
urban exploration
pozostałości architektury
antropocentryzm
postantropocentryzm
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM
Citation: Nieszczerzewska Małgorzata, Ruinologie. Kontekstualizacje pozostałości architektury. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, 2018, 428 s.
Abstract: Książka Małgorzaty Nieszczerzewskiej jest w istocie monografią ruin jako zjawiska kulturowego. Autorka, wskazując na narastające w ostatnich dekadach zainteresowanie tym zjawiskiem w różnych formach refleksji nad kulturą, jej badania, a także doświadczania, przygotowała opracowanie nie tylko samodzielne, ale też oryginalne. Przy czym oryginalność ta polega nie na wy-borze jakiegoś jednego, uznanego za kluczowe, ujęcia zjawiska ruin, tylko na zaprezentowaniu rozległej (choć zapewne nie kompletnej) ich konstelacji, tak jednak ułożonej i uporządkowanej, by zbudowały pewien całościowy wywód: opowieść o losach ruin w szeroko rozumianej kulturze współczesnej. Autorka przywołuje w niej różne dyskursy, różne porządki intelektualne, różne horyzonty teoretyczne, ale zarazem wprowadza je w delikatnie zaznaczony własny tryb wywodu, który respektując odrębność ich wszystkich, pozwala zachować orientację, spójność refleksji, jakiej poddawane są heterogeniczne często zjawiska, praktyki i koncepcje. To ważna książka, doniosła poznawczo, reprezentująca to, co najlepsze w podejściu kulturoznawczym, z natury transdyscyplinarnym.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26446
ISBN: 978-83-64902-62-8
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruinologie_REP.pdf8.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons