Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2650
Title: Działalność polityczno-społeczna prof. Stefana Dąbrowskiego (1877-1947)
Other Titles: Political and Social Activity of Professor Stefan Dąbrowski (1877-1947)
Authors: Malinowski, Józef
Advisor: Sierpowski, Stanisław. Promotor
Keywords: uniwersytet
university
nauka
science
parlament
parliament
polityka
politics
wojsko
army
Issue Date: 5-Jun-2012
Abstract: Praca przedstawia działalność polityczno - społeczną prof. Stefana Dąbrowskiego (1877-1947). Urodzony w Warszawie, gdzie ukończył studia medyczne, dalszą pracę naukową kontynuował na Uniwersytecie Lwowskim. Od roku 1897 związany ze Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”, czynnie włączył się w życie polityczno-społeczne Galicji, wiążąc się z obozem narodowym. Podczas I wojny reprezentował obóz prokoalicyjny. Ogłosił w tym czasie nowatorskie dzieło dotyczące wyczerpywania się rezerw walczących państw. Brał udział w obronie Lwowa. W II Rzeczypospolitej rozpoczął aktywną działalność polityczną w szeregach ugrupowań prawicowych. W latach 1920-1921 pełnił stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. W okresie od 1922 do 1935 roku był posłem na sejm. Pracę poselską skupił na zagadnieniach związanych z organizacją spraw wojskowych, ogłaszając szereg nowatorskich opracowań. Od 1935 roku stał się czołowym działaczem katolickim, szczególnie blisko związanym z kardynałem Hlondem. Stefan Dąbrowski odegrał ważną rolę w dziejach Uniwersytetu Poznańskiego. Związany od 1920 roku z Wydziałem Medycyny, stworzył i kierował zakładem chemii lekarskiej, a w latach 1937-1939 pełnił obowiązki dziekana. W 1939 roku powierzono mu godność rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Po II wojnie światowej jako rektor kierował organizacją i odbudową uniwersytetu. Był autorem wielu prac naukowych z dziedziny biochemii.
This dissertation presents political and social activity of Professor Stefan Dąbrowski (1877-1947). Born in Warsaw, where he completed a medical school, the Professor continued his scientific career at the National University of Lviv. From 1897 he was active in Zet Polish Youth Association. As a member of the National Camp he was also actively involved with the political and social life of Galicia. During the I World War he represented the Allied Camp. At the time he published his innovative work on the decreasing number of servicemen in the fighting countries. Dąbrowski participated in the Defense of Lviv. With the beginning of the Second Republic of Poland he started his political activity in various right-wing movements. Between 1920 and 1921 Dąbrowski was the Deputy Minister of Foreign Affairs and from 1922 to 1935 he had a seat in the Sejm. As a deputy he focused on issues concerning the organization of military affairs, publishing a series of innovative works. In 1935 Dądbrowski became a leading catholic activist. He shared Cardinal Hlond’s views. Dąbrowski played an importatnt role in the history of the University of Poznań. In 1920 he began working at the Faculty of Medicine, founding and heading the clinic of medicinal chemistry. Between 1937 and 1939 he served as Dean of the Faculty and in 1939 he was appointed Rector of the University of Poznań. After II World War as Rector Dąbrowski was in charge of the organization and reconstruction of the University. He was an author of numerous scientific works in the field of biochemistry.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/2650
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Działalność polityczno-społeczna prof. Stefana Dąbrowskiego.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.