Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26846
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPisarska-Jamroży, Małgorzata. Promotor-
dc.contributor.authorBronikowska, Małgorzata-
dc.date.accessioned2022-06-06T10:51:01Z-
dc.date.available2022-06-06T10:51:01Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26846-
dc.descriptionWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Katedra Instytut Geologiipl
dc.description.abstractPraca doktorska, złożona z trzech spójnych tematycznie artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz ich streszczenia (w języku polskim i angielskim), odnosi się do modelowania numerycznego plejstoceńskich struktur deformacyjnych w osadach glacigenicznych. W dysertacji przedstawiono dwa stworzone przez autorkę modele numeryczne: 1) model depozycji dropstonów w płytkich zbiornikach wodnych wraz z modelem powstawania struktur deformacyjnych formujących się wokół opadającego na dno żwiru oraz 2) model powstawania struktur deformacyjnych indukowanych sejsmicznie, tj. sejsmitów. Oba modele przedstawiono z uwzględnieniem ich zastosowań, potencjału predykcyjnego oraz graniczeń. Zostały one także porównane z obserwacjami terenowymi i pozytywnie przeszły walidację obserwacyjną. Na podstawie uzyskanych w symulacjach komputerowych wyników, wyciągnięto odpowiednie wnioski odnoszące się doprocesów powstawania wyżej wymienionych struktur.pl
dc.description.abstractThe doctoral thesis, consisting of three thematically coherent articles published in journals from the JCR list and their summary (in Polish and English), relates to the numerical modeling of Pleistocene deformation structures in glacigenic sediments. The dissertation presents two numerical models created by the author: 1) a model of the dropstone deposition process in shallow water reservoirs along with a model of the formation of deformation structures forming around the gravel falling in to the bottom sediments, and 2) a model of the formation of seismically induced deformation structures, i.e. seismites. Both models are presented with regard to their applications, predictive potential and limitations. They were also compared with field observations and successfully passed the observational validation. On the basis of the results obtained in computer simulations, appropriate conclusions were drawn relating to the processes of formation of the above-mentioned structures.pl
dc.language.isopolpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectstruktury deformacyjnepl
dc.subjectsejsmitypl
dc.subjectmodelowanie numerycznepl
dc.subjectdropstonypl
dc.subjectdeformation structurespl
dc.subjectseismitespl
dc.subjectnumerical modelingpl
dc.subjectdropstonespl
dc.titleModelowanie numeryczne plejstoceńskich struktur deformacyjnych w osadach glacigenicznychpl
dc.title.alternativeNumerical modeling of Pleistocene Soft-sediment deformation structures in glacigenic sedimentspl
dc.typeDysertacjapl
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2023 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
praca_doktorska_MB.pdf5.53 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.