Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26972
Title: Służba krwi w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego
Other Titles: Blood service in the health security system
Authors: Klupieć, Roman
Keywords: bezpieczeństwo zdrowotne
health security
historia
history
krwiodawstwo
donation
medycyna
medicine
Issue Date: 2022
Citation: Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszyk, D. Dymek, Poznań 2022, s.193-202.
Abstract: Artykuł prezentuje zakres współdziałania krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Rzeczpospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego, wskazując na jego strukturę oraz zakresy współpracy pomiędzy jednostkami cywilnej służby krwi a służby krwi jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych. W artykule wskazano obszary działalności jednostki publicznej służby krwi, opierając się na przykładzie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
The article presents the scope of cooperation of Blood Donation and Blood Treatment in the Republic of Poland in the health security system, indicating its structure and scope of cooperation between units of civilian blood service and blood services of units subordinate to the Minister of National De- fense and the Minister of Interior. The article indicates the areas of activity of the public blood service unit based on the example of the Regional Center of Blood Donation and Blood Treatment in Poznań
Sponsorship: Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".
URI: https://hdl.handle.net/10593/26972
ISBN: 978-83-66740-63-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-05-Klupiec.pdf919.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.