Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/26984
Title: Lokalna sieć wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi (na przykładzie Poznania). Odniesienia do podejścia systemowego Stanisława Kowalskiego.
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: podejście systemowe
środowisko
Stanisław Kowalski
problemy alkoholowe
duże miasto
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: E.Włodarczyk, Lokalna sieć wsparcia dla osób z problemami alkoholowymi (na przykładzie Poznania). Odniesienia do podejścia systemowego Stanisława Kowalskiego, (w:) Ambrozik W., Modrzewski J. (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, Poznań 2021, s. 519-532.
Abstract: Stanisław Kowalski zapisał się w pamięci i dorobku socjologii wychowania jako zwolennik dążenia do integralności funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku. Ta wskazówka staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń teoretyków, badaczy i praktyków. Podpowiedzi Stanisława Kowalskiego, ocenione przeze mnie jako ponadczasowe i wartościowe, towarzyszyły mi w trakcie planowania, realizowania i podsumowywania zrealizowanego przeze mnie przedsięwzięcia badawczego, mającego na celu sporządzenie socjopedagogicznej diagnozy obrazu wybranego fragmentu (przejawu) problemu alkoholowego dotykającego kobiety, ale również podejmowanych w Poznaniu prób instytucjonalnego rozwiązywania obecnych w nim przejawów owego problemu.
URI: https://hdl.handle.net/10593/26984
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk E._Lokalna sieć wsparcia dla osób.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.