Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2705
Title: Język polskiej debaty parlamentarnej
Other Titles: Language of Polish parliamentary debate
Authors: Piniarski, Arkadiusz
Advisor: Grzelakowa, Eliza. Promotor
Keywords: Polityka
Politics
Debata
Debate
Parlament
Parliament
Sprawozdanie stenograficzne
Stenographic report
Posiedzenie Sejmu
Session of the Sejm
Issue Date: 11-Jun-2012
Abstract: Przedmiotem moich badań jest język polskiej debaty politycznej. Ze względu na rozległość obszaru badawczego oraz znaczne zróżnicowanie wewnętrzne języka polityki, swoje analizy i badania skoncentruję na polskiej debacie parlamentarnej. Komunikacja parlamentarna obejmuje szczególne zdarzenia komunikacyjne: wygłaszane exposé i zaprzysiężenia, wystąpienia okolicznościowe, debaty dotyczące stanowienia, projektowania i uchwalania aktów prawnych, opracowywanie budżetu państwa, prowadzenie kampanii wyborczych. W ramach komunikacji parlamentarnej omawiane są problemy przywołujące różne aspekty życia społecznego: działanie służby zdrowia, rozwój ekonomiczny kraju, bezpieczeństwo Polaków w kraju i poza jego granicami, wydarzenia kulturalne oraz obchody świąt państwowych i rocznic.
The subject of my research is the language of Polish political debate. Area of the research is extensive and political language is very varied therefore, my analysis will be focused on the Polish parliamentary debate. Parliamentary Communication includes specific communication events: exposé and oaths, occasional speeches, debates on passing the law the state budget development, election campaigns. Within the framework of the parliamentary communication various aspects of social life are discussed: health service activity, country's economic development, security of Poles in the country and beyond its borders, cultural events and celebrations of national holidays and anniversaries.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/2705
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkadiusz Piniarski Język polskiej debaty parlamentarnej T2 A-Z.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open
Arkadiusz Piniarski Język polskiej debaty parlamentarnej T1.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.