Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2777
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKowalewska, Magdalena-
dc.date.accessioned2012-06-15T11:14:03Z-
dc.date.available2012-06-15T11:14:03Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, z. 3, s. 207-215pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2777-
dc.description.abstractArtykuł zawiera analizę zagadnień związanych z kwestią możliwości usiłowania pomocnictwa w polskim prawie karnym, karalnością takiej konstrukcji, jak również podstawy wymiaru ewentualnej kary. Tematyka ta została podjęta ze względu na niejednolite stanowisko doktryny i orzecznictwa. W pierwszej kolejności rozstrzygnięta została możliwość nakładania formy stadialnej usiłowania na czyn pomocnictwa. W dalszej części wywodu przytoczono argumenty przemawiające za karalnością tej konstrukcji. Podano też propozycję podstawy wymiaru grożącej kary z usiłowanie pomocnictwa.pl_PL
dc.description.abstractThe paper analyses questions connected with the issue of a possibility of attempted aiding in Polish criminal law, the penalty for that offence, and the legal basis for the imposition of penalty. This issue was undertaken as a subject of this present study because of the non-uniform doctrine and a variety of judicial opinions in this matter. First, the possibility of connecting the phase form of an attempt with aiding is discussed. Then, the author quotes arguments in support of penalising the offence of attempted aiding and proposes the legal ground on which a penalty could be imposed.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectprawo karnepl_PL
dc.subjectcriminal lawpl_PL
dc.subjectpomocnictwopl_PL
dc.subjectaidingpl_PL
dc.subjectusiłowaniepl_PL
dc.subjectattemptpl_PL
dc.titlePROBLEM USIŁOWANIA POMOCNICTWA NA TLE OBOWIĄZUJĄCEGO KODEKSU KARNEGO Z 1997 R.pl_PL
dc.title.alternativeATTEMPTED AIDING IN POLISH CRIMINAL LAW IN LIGHT OF THE PENAL CODE OF 1997pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. MAGDALENA KOWALEWSKA RPEiS 3-2011.pdf139.01 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.