Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2781
Title: EDUKACJA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ? ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY
Other Titles: IS EDUCATION REALLY THE BEST INVESTMENT? GRADUATES IN THE JOB MARKET
Authors: Jeran, Agnieszka
Keywords: kapitał ludzki
human capital
pierwsza praca
first job
szukanie pracy
job searching
absolwenci
graduates
rynek pracy
job market
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3, s. 263-276
Abstract: Teoria kapitału ludzkiego, szczególnie zaś spopularyzowany slogan Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostarczają inwestycyjnych uzasadnień dla kształcenia się. Nie ma wątpliwości, że istnieją historyczne związki pomiędzy rozwojem gospodarczym i systemem edukacyjnym, ale proste traktowanie kształcenia jako inwestycji nie jest wystarczająco dobrym wyjaśnieniem sytuacji absolwentów. Analizy wyników badań obecnej sytuacji absolwentów w Polsce pokazują, że rzadko odnoszą oni sukces na rynku pracy, jednak są wciąż zachęcani do kształcenia się. Taki stan rzeczy można wyjaśnić na kilka sposobów, jednym z nich jest potraktowanie „kapitału ludzkiego” jako ideologii.
Human capital theory, and especially the slogan of the Operational Programme Human Capital: ‘People – the best investment’ justifies investment in education. There is no doubt about the historical connections between economic development and education. Although treating education simply as an investment is not good enough to clarify the situation of graduates. The analysis of the research results indicates that in Poland today graduates are rarely successful in the job market. And yet they are constantly encouraged to further education. This phenomenon has several explanations of which treating ‘Human Capital’ as an ideology is one.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2781
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20. AGNIESZKA JERAN RPEiS 3-2011.pdf154.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.