Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2808
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJuszkiewicz, Piotr. Promotor-
dc.contributor.authorMoskalewicz, Magdalena-
dc.date.accessioned2012-06-20T08:51:58Z-
dc.date.available2012-06-20T08:51:58Z-
dc.date.issued2012-06-20T08:51:58Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2808-
dc.descriptionWydział Historyczny: Instytut Historii Sztukipl_PL
dc.description.abstractRozprawa dotyczy dzieł sztuki tworzonych w latach 60., w okresie pomiędzy kulturalną „odwilżą” a konceptualizmem lat 70., które nazwano tutaj „po-malarskimi”, by zwrócić uwagę na zawarty w nich intencjonalnie aspekt artystycznego postępu. Analizowane są dzieła 12 artystów z różnych miast Polski. Pracę podzielono na dwie zasadnicze części. Część I (na którą składają się 3 rozdziały) dotyczy metodologicznych założeń pracy i jej filozoficznych fundamentów oraz obejmuje krytyczną analizę dotychczasowych narracji historyczno-artystycznych, jak i rozważania na temat estetycznego wymiaru sztuki konceptualnej. Część II składa się z 6 rozdziałów. Rozdział 4. pt.: „ Oczopląs” dotyczy „op-artowej” twórczości Jana Ziemskiego, Jana Chwałczyka i Tadeusza Kalinowskiego i są tu analizowane w świetle retoryki postępu i odkryć naukowych. Rozdział 5, oparty na analizie twórczości Władysława Hasiora, Zbigniewa Gostomskiego, a także Zdzisława Jurkiewicza, Mariana Bogusza i Adama Marczyńskiego, dotyczy kwestii funkcjonowania różnego typu pomalarskich obrazów - obiektów w przestrzeni wystawienniczej. Rozdział 6 „Obraz: obiekt / okno / okular” obejmuje analizę wyrosłej na baize spuścizny Władysława Strzemińskiego twórczości Jerzego Rosołowicza i Lecha Kunki, która umożliwia szerszą refleksję na temat idei obrazu jako okna na świat. W rozdziale 7 analizowane są prace Aleksandra Kobzdeja, ujęte tak w perspektywie odwilżowej nowoczesności, jak i wcześniejszego socrealizmu. Z kolei w rozdziale 8 przeanalizowano muzealne funkcjonowanie niegdyś wywrotowych prac Włodzimierza Borowskiego. Katalog, stanowiący osobny tom, zawiera fotografie 244 omawianych tu obiektów z kolekcji polskich muzeów narodowych wraz z opisami technicznymi.pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation concerns artworks that were created in Poland in the 1960’s: in the period between the cultural „thaw” and the later conceptual art. These artworks were called „post-painterly” to emphasize they were created with an intention of being artistically progressive: surpassing the painterly medium. Artworks by 12 artists from various Polish cities are analyzed here. The dissertation consists of two parts. Part I (which includes 3 chapters) comprises of a description of the methodological and philosophical foundations for the argument, as well as a critical analysis of the previous arthistorical narratives on the topic. It also includes a chapter devoted to the reflection about the aesthetic aspect of conceptual art. Part II contains 6 chapters. In chapter 4 the op-art works of Jan Ziemski, Jan Chwałczyk and Tadeusz Kalinowski are analyzed in relation to the rhetoric of progress and scientific discoveries. Chapter 5 investigates into the art of Władysław Hasior, Zbigniew Gostomski, as well as Zdzisław Jurkiewicz, Marian Bogusz and Adam Marczyński in order to comprehend various types of functioning of the postpainterly objects in the exhibition space. Chapter 6 is devoted to art that was created on the base of the legacy of Władysław Strzemiński: close examination of artworks by Jerzy Rosołowicz and Lech Kunka allows reflection on the concept of picture as window to the world. In Chapter 7 works by Aleksander Kobzej are analyzed in relation to both artistic modernity („nowoczesność”) and the former social realism. The last chapter is a case study of a museal life of the once-subversive artworks by Włodzimierz Borowski. A separate volume contains a catalogue with photographs of 244 objects from the collections of Polish national museums, along with their technical specifications.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectPolska sztuka owojennapl_PL
dc.subjectPolish postwar artpl_PL
dc.subjectmodernizmpl_PL
dc.subjectmodernismpl_PL
dc.subjectkonceptualizmpl_PL
dc.subjectconceptual artpl_PL
dc.subjectasamblażpl_PL
dc.subjectassemblagepl_PL
dc.subjectneoawangardapl_PL
dc.subjectneo-avantgardepl_PL
dc.titleNa krawędzi obrazu. O po-malarskich pracach w polskiej sztuce lat sześćdziesiątychpl_PL
dc.title.alternativeOn the edge of painting.The post-painterly artworks in the Polish 1960’s artpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Na krawędzi obrazu, tom.2-katalog.pdf
  Restricted Access
Tom 2 - katalog77.03 MBAdobe PDFView/Open
Na krawędzi obrazu. tom1- tekst.pdf
  Restricted Access
Tom 1 - tekst2.14 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.