Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2817
Title: Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Nauka
Social media
Internet
Promocja nauki
Facebook
Wortal
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo MJ Media
Citation: Kulczycki, E. (2012). Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji. W: M. Goliński & M. Szafrański, Model badania skuteczności promocji nauki. Poznań: Wydawnictwo MJ Media, s. 181-210.
Abstract: Opisując rolę Internetu w rozwoju nauki, pracy badawczej i popularyzacji osiągnięć naukowych, trzeba podkreślić, iż wiąże się to z problematyką przekształceń komunikacji naukowej. Poprzez upowszechnienie Internetu zmieniły się nie tylko środki komunikacji, ale również sposób organizacji pracy społeczeństw i wspólnot badaczy. Oznacza to, że należy podjąć się również przekształcenia sposobów upowszechniania wiedzy oraz udostępniania materiałów naukowych. David Shulenburger pisze, że „współczesny system komunikacji naukowej jest właściwie bardzo stary, niemalże tak wiekowy, jak dwa (…) fakty [wynalazek Gutenberga oraz poglądy Lutra – przyp. E.K.].Większość badaczy upatruje jego źródeł w sieci klubów i towarzystw, które pojawiły się w Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech, a także w innych państwach w XVII wieku”. Obecnie sytuacja diametralnie się zmieniła: nauka nie jest rozpowszechniana w sieci klubów i towarzystw, ale w sieci internetowej oraz portalach społecznościowych. Pod koniec ubiegłego wieku wkroczyliśmy w erę Nauki 2.0: termin ten oznacza „tendencje i zjawiska związane z wykorzystaniem w nauce nowych technologii i środowisk informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza narzędzi, usług i zasobów internetowych”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2817
ISBN: 978-83-927928-2-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emanuel Kulczycki - Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjęty model badania procesów komunikacji.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.