Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2859
Title: Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie
Authors: Kłodawski, Maciej
Keywords: Przepis prawny
Prawo
Komunikat
Komunikacja
Komunikologia
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Citation: Kłodawski, M.(2012). Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie. W: Kulczycki, E., Wendland, M. (red.). Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 205-222.
Series/Report no.: Biblioteka Komunikacji Społecznej;III
Abstract: Stanowienie i interpretacja prawa to czynności, których natura komunikacyjna jest często dostrzegana przez teoretyków i filozofów prawa, a tym samym wykorzystywana w rozważaniach o jego istocie. Jednakże, jak zauważa John Fiske (1999), „komunikacja należy do tego rodzaju ludzkiej aktywności, z której wszyscy zdają sobie sprawę, ale tylko nieliczni potrafią ją zadowalająco zdefiniować” (s. 15). Mając to na uwadze, trudno formułować zarzuty pod adresem przedstawicieli jurysprudencji dotyczące braku wypracowania jednolitego poglądu na aspekt komunikacyjny treści normatywnych występujących w rozmaitych systemach prawnych. Już sam fakt istnienia zróżnicowanych tradycji w porządkach prawnych, a także będących ich konsekwencjami odmiennych metod oraz środków tworzenia prawa, nie pozwala teoretykom prawa na wspólne odwoływanie się do jednego ze sposobów pojmowania komunikacji, co sprawia, że utrzymanie przymiotu rzetelności charakterystyki komunikacji zachodzącej między podmiotami kreującymi prawo a jego odbiorcami i adresatami wymaga zarówno wyboru nurtu badań nad komunikacją, jak i zawężenia przestrzeni dociekań do określonego systemu normatywnego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2859
ISBN: 978-83-7092-123-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maciej Kłodawski - Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie.pdf953.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.