Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2887
Title: Wielkie rocznice w uchwałach VI kadencji Sejmu RP
Authors: Secler, Bartłomiej
Keywords: rocznice historyczne
przeszłość i pamięć
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamięci społecznej, praca pod red. M. Kosmana, Poznań 2011, s. 321-336.
Sponsorship: Praca opublikowana w ramach projektu badawczego MNiSW NN116316739
URI: http://hdl.handle.net/10593/2887
ISBN: 978-83-62907-19-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wielkie rocznice BSecler.pdf6.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.