Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2928
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarszałek, Paweł-
dc.date.accessioned2012-08-06T09:36:44Z-
dc.date.available2012-08-06T09:36:44Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 131-145pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2928-
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji dotyczących pieniądza i polityki pieniężnej formułowanych przez ekonomistów szkoły austriackiej, zaliczanej do tak zwanej teorii heterodoksyjnych. Przedstawiono poglądy tych ekonomistów w kwestii powstania i głównych cech pieniądza oraz opisano jego rolę w teorii cyklu koniunkturalnego, sformułowanej przez szkołę austriacką. Na tle koncepcji szkół głównego nurtu myśli ekonomicznej przybliżono także krytykę interwencji państwa w sferę pieniężną. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję denacjonalizacji pieniądza F. A. Hayeka.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the paper is to characterise selected issues concerning money and monetary policy that have been formulated by the Austrian School classified as so-called heterodox school of economic thought. First, the views on the origins and features of money and its role in the business cycle are described. Then, on the background of the mainstream theories, the critique of government intervention in that sphere by Austrian scholars is presented, with particular focus on so-called denationalisation of money postulated by F. Hayek.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectPieniądzpl_PL
dc.subjectMoneypl_PL
dc.subjectSzkoła austriackapl_PL
dc.subjectAustrian Schoolpl_PL
dc.subjectDenacjonalizacjapl_PL
dc.subjectDenationalisationpl_PL
dc.titlePIENIĄDZ W TEORIACH SZKOŁY AUSTRIACKIEJpl_PL
dc.title.alternativeMONEY IN THEORIES OF THE AUSTRIAN SCHOOLpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. PAWEŁ MARSZAŁEK RPEiS 4-2011.pdf165.15 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.