Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2938
Title: PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
Other Titles: BOOK REVIEWS
Authors: Gorynia, Marian
Kobla, Magdalena
Deszczyński, Przemysław
Szafrański, Wojciech
Keywords: Recenzja
Review
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 245-255
Abstract: Maria Majewska-Bator, Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Poznań 2010 (rec. Marian Go r y n i a), s. 245-247; Mikel Buesa Blanco, La crisis de la España fragmentada. Economía política de la era Zapatero, Madrid 2010 (rec. Magdalena Ko b l a), s. 247-250; Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, red. Janusz W. Gołębiowski, Warszawa 2011 (rec. Przemysław D e s z c z y ń s k i), s. 251-252; Kamil Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Warszawa 2011 (rec. Wojciech S z a f r a ń s k i), s. 253-255
URI: http://hdl.handle.net/10593/2938
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA RPEiS 4-2011.pdf160.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.