Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCiżkowicz, Piotr-
dc.contributor.authorOpala, Paweł-
dc.contributor.authorRzońca, Andrzej-
dc.date.accessioned2012-08-06T10:58:12Z-
dc.date.available2012-08-06T10:58:12Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 125-145pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/2948-
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest podsumowanie najnowszych wyników badań analizujących rolę systemu podatkowego w kolejnych fazach kryzysu zapoczątkowanego w 2008 r. Przeprowadzona w opracowaniu analiza wskazuje, że jego rola ulegała istotnym zmianom: 1) przed wybuchem kryzysu stwarzał bodźce do takich zachowań podmiotów gospodarczych, które przyczyniały się do narastania nierównowagi leżącej u podstaw kryzysu; 2) po jego wybuchu wzrosło znaczenie stabilizacyjne systemu podatkowego: zarówno w obszarze oddziaływania tak zwanych automatycznych stabilizatorów, jak i dyskrecjonalnych zmian obciążeń podatkowych; 3) obecnie zmiany systemu podatkowego zmierzają w kierunku wsparcia procesu konsolidacji fiskalnej oczekiwanej w najbliższych latach w wielu gospodarkach rozwiniętych i w części krajów rozwijających się.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this paper is to sum up the most recent results of a survey carried out to analyse the role which the system of taxation played in subsequent phases of the financial crisis that started in 2008. As can be seen from the obtained data that role has been substantially changing: (1) prior to the crisis the tax incentives that the system made available to business entities gave rise to even greater economic imbalance which later became one of the elements that laid the basis for the crisis; (2) when the crisis started, the stabilisation role of the taxation system prevailed and operated through the working of so called automatic stabilisers as well as through discretionary changes of tax burdens; and (3) currently, the taxation system is being modified to support the process of fiscal consolidation expected to be implemented in the coming years in the economies of developed and some developing countries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectsystem podatkowypl_PL
dc.subjectsystem of taxationpl_PL
dc.subjectkryzys fiskalnypl_PL
dc.subjectfiscal crisispl_PL
dc.subjectautomatyczne stabilizatorypl_PL
dc.subjectautomatic stabiliserspl_PL
dc.subjectmnożniki fiskalnepl_PL
dc.subjectklasyfikacja JEL: E60, H30, H62, H63pl_PL
dc.titleRola systemu podatkowego przed, w trakcie i po kryzysie finansowympl_PL
dc.title.alternativeThe role of a taxation system before, during and after a financial crisispl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. PIOTR CIŻKOWICZ, PAWEŁ OPALA, ANDRZEJ RZOŃCA RPEiS 1-2012.pdf429.14 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.