Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2994
Title: Karel Hynek Mácha a historia
Other Titles: Karel Hynek Mácha and history
Authors: PAJĄK, Aleksandra
Keywords: Literatura czeska
Czech literature
Historia Czech
Czech history
Dzieło literackie
Literary work
Motywacja postaci
Characters' motivations
Poetyka
Poetry
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 4, s. 274–290.
Abstract: Autorka analizuje główne postacie i wydarzenia historyczne w utworze Křivoklad Karela Hynka Máchy. Skupia się na zależności konstrukcji postaci od motywacji ich działania (zamiaru autora) oraz na współzależności przytaczanych wydarzeń i fabuły utworu. Najwięcej uwagi poświęca analizie motywacji głównych bohaterów – króla i jego kata – i ich wzajemnych powiązań. Rozwój gospodarczy państwa jest dla autora powodem do stwierdzenia, że lata panowania Przemyślidów były dla Máchy okresem koniunktury gospodarki Czech, po którym rola i dzieje państwa zmierzają ku nieuchronnej spadku. Tę myśl rozwija on szerzej w prozie Křivoklad.
The objective of the present article is to analyze the main characters and the historical events in the short prose Křivoklad by Karel Hynek Mácha. The paper analyses the main characters' motivations – the king and his executioner – and their mutual relation. The plot development is a proof of the statement that the Premyslid’s regale years were for Mácha a period of national prosperity, after which the story and the history is heading towards an inevitable decline.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2994
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pajak.pdf135.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.