Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2996
Title: Od arboristy do zorbonauta – nomina agentis i nomina attributiva (personalia) w najnowszej czeszczyźnie
Other Titles: From arborist to zorbonaut – nomina agentis and nomina attributiva (personal details) in contemporary Czech
Authors: KORBUT, Joanna
Keywords: współczesny język czeski
Czech modern language
onomastyka
onomastics
Nomina agentis
Nomina attributiva
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 3, s. 187–197.
Abstract: Autorka jako neologizmy traktuje wyrazy, wyrażenia lub frazy, które zostały ostatnio wymyślone, niewystępujące w słowniku, ale mogące być szeroko stosowane lub pojawiające się w języku pewnych społecznościach. W języku czeskim obecnie jest ich kilka tysięcy. Są one często używane, aby tekst był bardziej atrakcyjny, nowoczesny. W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono dwóm kategoriom: nomina agentis i nomina attributiva (personalia) i morfologicznej oraz semantycznej strukturze nowych wyrazów. Są one bardzo często angielskiego pochodzenia, wprowadzone do języka czeskiego ze względu albo na modę, albo na brak czeskiego odpowiednika, tworzone z typowym sufiksem czeskiego lub na bazie czeskich podstaw słowotwórczych.
Neologisms are words, meanings or phrases that have recently been coined, generally do not appear in any dictionary, but may be used widely or within certain communities. They appear in every language, and Czech have thousands of them. They are often use to make the text more attractive, modern. In this article special attention is given to the nomina agentis i nomina attributiva (personalia) and their morphological, semantic structure of the new words. They are very often English words brought to Czech language and formed with the typical Czech suffix or a Czech words formed with the Czech bound forms.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2996
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korbut_2.pdf95.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.