Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3009
Title: Synonymie sloves řečové činnosti ve vyjadřování žáků základní školy
Other Titles: Synonymy of verbs, which means speaking in statements of students of elementary school
Authors: KYSELOVÁ, Martina
Keywords: Český jazyk
Czech language
základní škola
elementary school
zák
learner
Česká slovní zásoba
Czech lexikon
slovesná synonymie
synonymy of verbs
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 1, s. 27–34.
Abstract: Východiskem pro autorku bylo tvrzení, že se velmi často setkáváme s obecně formulovaným názorem o nízké úrovni žákovského vyjadřování. Její zkoumání zaměřené na synonymii omezené skupiny lexikálních jednotek ukázalo na konkrétní příklad vyjadřovací chudoby. A proto autorka zkoumá slovní zásobu jazykových projevů žáků základní školy. Žáci ve svých komunikátech synonymii jazykového systému nevyužívají a potíže jim činí také práce se synonymy předem danými. Je tomu tak i přesto, že uvedené lexémy jsou součástí dětské slovní zásoby (viz testové úkoly 3 a 5). Autorka se domnívá, že uvedená zjištění mohou být podnětem pro učitele, aby synonymii věnovali zvýšenou pozornost, aby kladli větší důraz na práci se slovníkem a aby hledali nové kreativní způsoby, jak dětem ukázat, že od znalostí vede přímá cesta k dovednostem.
The article deals with pupils’ ability to work with synonyms and their competency to use appropriate lexical means in their written work. Our survey revealed that the children find it difficult not only to work with synonyms provided in advance, but also to use synonyms in specific assignments.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3009
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kyselova.pdf98.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.