Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3011
Title: Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel o češtině
Other Titles: Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout a Václav Havel about Czech language
Authors: ŠTĚPÁN, Josef
Keywords: Česká literatura
Czech language
Jazyková kultura
Culture of language
Čeští spisovatelé
Czech writers
Pohledy
Sentence
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 1, s. 3–13.
Abstract: Autor tohoto příspěvku komentuje výroky o češtině u pěti spisovatelů, kteří se narodili ve dvacátých a třicátých letech minulého století a kteří jako významní slovesní umělci podstatným způsobem zasáhli do vývoje české literatury. Cílem jeho badání je zjistit, jaký mají postoj ke svému mateřskému jazyku vůbec a k češtině v uměleckém díle zvláště. Uvedení spisovatelé napsali celou rozmanitou škálu výroků o češtině. Autor si vybral výroky nejzajímavější. Jsou to především názory, v nichž se autoři dotýkají aktuálních jazykových a jazykově kulturních problémù souvisejících s postavením spisovné češtiny v současné komunikaci (L. Vaculík, J. Škvorecký, P. Kohout). Dále tyto výroky obsahují názory na češtinu v literárních dílech jiných spisovatelů (M. Kundera o J. Skácelovi), nebo vzájemně na sebe reagují (L. Vaculík a J. Škvorecký). Dramatik V. Havel komentuje spisovné jazykové prostředky, které ve svém díle sám používá.
Author of the article describes statements about Czech language of well-known modern Czech writers: Ludvík Vaculík, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Pavel Kohout and Václav Havel. They are speaking about function of mother tongue in a literary composition or in a daily communication.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3011
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepan.pdf122.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.