Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3160
Title: Czesko-polskie złudne ekwiwalenty słowotwórcze
Other Titles: Czech-Polish deceptive derivational equivalence
Authors: ORŁOŚ, Teresa Zofia
Keywords: Język czeski
Czech language
Język polski
Polish language
Homonimy
Homonymy
Derywacja
Derivation
Issue Date: 2009
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 241–249.
Abstract: Artykuł poświęcony jest czesko-polskiej homonimii wewnątrzjęzykowej, w szczególności zagadnieniu złudnej ekwiwalencji słowotwórczej. Autorka zajmuje się przede wszystkim feminatywami i zdrobnieniami rzeczownikowymi, które dla Polaków uczących się języka czeskiego stanowią tzw. pułapki językowe. Porusza także zagadnienie złudnej ekwiwalencji przymiotnikowej w odniesieniu do przymiotników, których podstawę słowotwórczą stanowią zdradliwe wyrazy.
The article is dedicated to Czech-Polish interlanguage homonymy, in particular to the issue of deceptive derivational equivalence. First of all, the authoress analyzes feminatives and nominal diminutives which are so-called linguistic traps for Poles learning the Czech language. Furthermore, she raises the issue of deceptive adjectival equivalence with reference to adjectives in which the bases are deceptive words.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3160
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teresa Zofia Orłoś.pdf100.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.