Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3786
Title: Kultura łużycka w Wielkopolsce. Ze studiów nad genezą kultury pól popielnicowych na pograniczu Wielkopolski i Kujaw.
Authors: Ignaczak, Marcin
Keywords: kultura łużycka
epoka brązu
Wielkopolska
Kujawy
kultura pól popielnicowych
Issue Date: 2008
Publisher: SNAP Oddział w Poznaniu, Instytut Prahistorii UAM, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Citation: H. Machajewski (red.) Wielkopolska w dziejach. Archeologia o regionie, Poznań, 2008, s. 63-85.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3786
ISBN: 978-83-926211-4-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KŁ w Wielkopolsce.pdf8.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.